นักศึกษาที่จะเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ พื้นที่ควบคุมสูงสุดให้นักศึกษาดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้