อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรแก่คณะทำงานกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย ในการเฝ้าระวังโรคระบาด COVID – 19 โดยมีนางอัจฉรา ศรีพลากิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่