ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารภายในอาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่