นักศึกษาที่จะเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ พื้นที่ควบคุมสูงสุด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2564
ให้นักศึกษาดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้