เครื่องแบบนักศึกษาชายที่ใช้ทั่วไปเป็นปกติประกอบด้วย

1 เสื้อเชิ้ตขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย

2 ปกเสื้อแบบคอเชิ้ตปลายแหลม

3 ตัวเสื้อผ่าอกโดยตลอด ติดกระดุมสีขาวขนาดเล็ก

4 มีกระเป๋าเสื้อติดแนวอกด้านซ้าย ขนาดพอเหมาะกับเสื้อ

5 แขนเสื้อใช้แบบธรรมดาไม่พับแขนเสื้อ

6 ความยาวของตัวเสื้อให้ยาวพอเหมาะ เพื่อให้ขอบกางเกงทับได้โดยเรียบร้อย

7 กางเกงขายาวแบบสากล สีดำ สีกรมท่า สีเทา สีน้ำตาล

8 เข็มขัดหนังสีดำ มีหัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงิน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีตรามหาวิทยาลัย หรือตราประจำคณะ/วิทยาลัย

9 รองเท้าหุ้มส้นสีและแบบสุภาพ

10 ถุงเท้าสีและแบบสุภาพ

11 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ผูกเนคไทสีม่วง และใช้หัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย

เครื่องแบบนักศึกษาหญิงที่ใช้ทั่วไปเป็นปกติประกอบด้วย

1 เสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย

2 ปกเสื้อแบบคอเชิ้ตปลายแหลม

3 ตัวเสื้อผ่าอกโดยตลอด มีสาบเสื้อ ติดกระดุม 4 หรือ 5 เม็ด กระดุมเสื้อให้ใช้กระดุมโลหะสีเงิน ดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย

4 แขนเสื้อใช้แบบแขนสั้นธรรมดา

5 ความยาวของตัวเสื้อให้ยาวพอเหมาะเพื่อให้ขอบกระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย

6 เข็มกลัดเสื้อตรามหาวิทยาลัย กลัดเหนืออกเบื้องซ้าย

7 กระโปรงแบบเรียบสุภาพ สีดำ สีน้ำกรมท่า สีเทาหรือสีน้ำตาล ความยาวคลุมเข่า

8 เข็มขัดหนังหรือหนังกลับสีดำ หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงิน เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีตรามหาวิทยาลัย หรือตราประจำคณะ/วิทยาลัย

9 รองเท้าหุ้มส้นสีและแบบสุภาพ

10 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้สวมรองเท้าหุ้มส้นสีขาว และถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย

สำหรับบัณฑิตศึกษา

การแต่งกายในโอกาสปกติของนักศึกษาชาย-หญิง ให้แต่งกายสุภาพ สวมรองเท้า หุ้มส้น สีและแบบสุภาพ

เครื่องแบบนักศึกษาชายที่ใช้ในโอกาสพิเศษ ประกอบด้วย

1 เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวไม่มีลวดลาย

2 กางเกงขายาวแบบสากลสีขาว

3 รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย มีเชือกผูก

4 ถุงเท้าสีดำ

5 เข็มขัดหนังหรือหนังกลับสีดำ มีหัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย

6 เนคไทสีม่วง

7 เข็มกลัดเนคไทตรามหาวิทยาลัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555

Chiang Mai University Regulations Concerning Student Uniforms B.E. 2555