รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร ภายในอาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ.มช.)