ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

นายสุภชัย  อุดคำ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ [...]