ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ประจำปี 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ประจำปี 2565 [...]

By |2022-10-28T16:35:28+07:00ตุลาคม 28th, 2022|ข่าวประกาศ|0 Comments

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร ภายในอาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ.มช.)

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร ภายในอาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ.มช.) [...]

By |2022-08-22T08:35:56+07:00สิงหาคม 22nd, 2022|ข่าวประกาศ|0 Comments

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารภายในอาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารภายในอาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

By |2022-08-22T08:44:20+07:00สิงหาคม 11th, 2022|ข่าวประกาศ|0 Comments

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประกอบการร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา ภายในอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

By |2022-05-27T11:37:29+07:00พฤษภาคม 27th, 2022|ข่าวประกาศ|0 Comments

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม ภายในอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มช.

By |2022-05-19T12:00:12+07:00เมษายน 20th, 2022|ข่าวประกาศ|0 Comments

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ภายในศูนย์กีฬาและสุขภาพ มช.

By |2022-04-20T11:14:58+07:00เมษายน 20th, 2022|ข่าวประกาศ|0 Comments

ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา

ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา ดาวโหลดเอกสารที่นี้

By |2022-03-10T16:43:59+07:00มีนาคม 10th, 2022|ข่าวประกาศ|0 Comments

ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม

ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม ดาวโหลดเอกสารที่นี้

By |2022-03-10T16:39:26+07:00มีนาคม 10th, 2022|ข่าวประกาศ|0 Comments

แนวปฏิบัติการเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด เข้าสู่ มช.

แนวปฏิบัติการเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด เข้าสู่ มช.

หยุดสงกรานต์เดินทางออกต่างจังหวัด กรุณากรอกแบบสำรวจการเดินทางของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หยุดสงกรานต์เดินทางออกต่างจังหวัด กรุณากรอกแบบสำรวจการเดินทางของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ https://cmu.to/ReportCoV19HD [...]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2563 [...]

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 และแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [...]

By |2021-03-04T14:03:23+07:00มีนาคม 4th, 2021|Uncategorized, ข่าวประกาศ|0 Comments

บัญชีรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยื่นขอผ่อนผันตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563

บัญชีรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยื่นขอผ่อนผันตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563 [...]

By |2021-02-24T14:55:44+07:00กุมภาพันธ์ 24th, 2021|ข่าวประกาศ|0 Comments

ประกาศรับสมัครขอรับทุนเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษา

ประกาศรับสมัครขอรับทุนเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม ลิงก์ https://cmu.to/Leadership [...]

By |2021-02-03T11:55:18+07:00กุมภาพันธ์ 3rd, 2021|ข่าวประกาศ|0 Comments

นักศึกษาที่จะเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ พื้นที่ควบคุมสูงสุด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2564

นักศึกษาที่จะเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ พื้นที่ควบคุมสูงสุด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2564 [...]

By |2021-02-03T11:54:18+07:00มกราคม 30th, 2021|ข่าวประกาศ|0 Comments

นักศึกษาที่จะเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ พื้นที่ควบคุมสูงสุดให้นักศึกษาดำเนินการตามแนวปฏิบัติ

นักศึกษาที่จะเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ พื้นที่ควบคุมสูงสุดให้นักศึกษาดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ [...]

By |2021-02-03T11:48:50+07:00มกราคม 29th, 2021|ข่าวประกาศ|0 Comments

ประกาศแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าครองชีพ นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าครองชีพ นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [...]

By |2021-02-03T11:39:38+07:00มกราคม 22nd, 2021|ข่าวประกาศ|0 Comments

ประวัติเดินทางของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ 50 ของจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม หาก น.ศ./บุคลากร มช. ท่านใดอยู่ใน timeline [...]

By |2021-02-02T12:20:31+07:00มกราคม 5th, 2021|ข่าวประกาศ|0 Comments

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลนักศึกษาและบุคลากร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด [...]

By |2021-02-02T12:21:01+07:00ธันวาคม 29th, 2020|ข่าวประกาศ|0 Comments
Go to Top