ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ :

https://cmu.to/DSS