นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ นายณัฐพล ต้นโสด

นายพชร ยุนะ 

นายพฤกษพล ล้วนพฤกษ์ 

อาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร  อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ที่มา: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/OfficialLAWcmu/posts/pfbid02DqbvkTgzzZ2XMYaT39UgzuHAVd4kpTKkm7MwitF67kRM88GiTcdGEwUvfxcyHsQGl