ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวจิราชาญา ชูวุฒยากร รหัสประจำตัวนักศึกษา 610710015 ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ที่มา: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/460625177358271/posts/pfbid02QR1Zrjf3GYkL2KgwdVFLWxjXujTQExpXdTH3a2SYnoAWojG9Xqx433kRsxGHGGsgl/