ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวณชนก นุชชา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 ราย ที่มีคะแนนสูงที่สุด จากผู้เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ และได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2565
ที่มา: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid032dUUszVapJmFHFAFQ6tQbN4whCxDjanYdT9woTfnjGFhVUSy4jiNRVQQYND3kSaJl&id=114755547890047