พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานรางวัล ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวศิรินัทธ์ ศิริติกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ และนางสาวปิยฉัตร สลีวงศ์ ชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ที่มา: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0662U7QUVF5ssFnaoJK6x8ps4h85PHHw2BiFCojaTVwr6fk9dojTvqP1X6EFRPozel&id=100075992471351