ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

▪️ นศพ. รมิดา แจ้งนิล
▪️ นศพ. ภัทรภา สุขเอี่ยม
▪️ นศพ. วรยา ฤทธิ์เรืองโรจน์
▪️ นศพ. ศิรดา กิตติศัพท์ขจร

อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
▪️ รศ.นพ.ธีรกร ธีรกิตติกุล
▪️ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ)พญ. เบญจลักษณ์ มณีทอน
▪️ ศ.นพ.ณรงค์ มณีทอน
▪️ ดร.จุฑามาศ อินทร์ชัย

ที่ได้รับรางวัล
🥉รองชนะเลิศอันดับที่ 2 Oral presentation on Hospital-based research Track

หัวข้อ The prevalence of Long COVID, associating factors, and the holistic outcomes in COVID-19 patients

ในงานประชุมวิชาการ International Medical Student Research Conference (IMRC) 2022
“Leveraging Research Competencies in The Metaverse Era” ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565

ที่มา: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0GEU44naCt8yE6ND4KakQrmxGP3QTrkGDuuUCaTdex5s9esFU2fsHxcCLqgZFKBB9l&id=100075992471351&mibextid=Nif5oz