นายพิศาล เพชรผุด นายต้นน้ำ ไชยนันทน์ นางสาวกุลนภา เต็มสุข นางสาวหรรษา พิศภา และนางสาวธมลวรรณ แสงเจริญ ทีม Hansa

นายเกื้อกิตติ์ เวียงหก นายพลนาวี ตรีถัน นายสิรภพ  มณีวรรณ นายนิธิศ คำภิระปาวงศ์ นางสาวจรรยา เเดงบุญเรือง และนายคุณากร ปัญญาดี ทีม The Day Dreamers

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดับนักศึกษา ” The 5th Guangdong – Hong Kong – Macao – Greater Bay Area – ASEAN International Colleges Design and Construction Competition รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย” ใน Theme “Half Pavilion”

โดยทั้ง 2 ทีมจะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติ ร่วมแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จากจีน กวางโจว ปักกิ่ง ฮ่องกง มาเก๊า มาเลเซีย อินโดนีเซียเวียดนาม และลาว พร้อมสร้างผลงานจริง ณ Nansha Bird Park เมืองกวางโจว ประเทศจีน

ที่มา: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/arccmu/posts/pfbid02zBd4oK1ANTBhpZyBpjBRquJS6NXVyagZaudnPVDok3vJqM2KtaBZ9TXVQ452esqfl