นายจีระศักดิ์ หุ่นเก่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ จาก คุณจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cmthainews.com/archives/23967?fbclid=IwAR1yDz2IdBEsWLY01hF8c5beCtmM44TbIOR3Jln3vLBWggjAU7Bs6etTbcI