ขอแสดงความยินดีกับทีม FoodPrompt ตัวแทนมช. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในเวทีแข่งขัน Youth in Charge, APEC REGIONAL YOUTH SYMPOSIUM ระดับประเทศ โดยมี 2 ในสมาชิกทีมจากบ้านวิศวฯ มช. ได้แก่ นายศุภกร ประภาเลิศ (ป.โท) และนางสาวกฤตธินันท์ ทวีบุญ (ป.ตรี) ด้วยการดูแลของพี่เลี้ยงมืออาชีพจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. (STeP) ตลอดจนคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้แก่ รศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ศ.ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม และ ผศ.ดร.กานต์ ปทานุคม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มช.

ที่มา: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://eng.cmu.ac.th/?p=29393