กีรติกานต์ ศรีสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ประเภทท่ารำทีมหญิง       ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Games 2022) ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ประเภทท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 21 ปี เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ประเภทท่ารำบุคคลหญิง รุ่นประชาชนในการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (All Thailand Karate Championship 2022) ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2565 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

ที่มา: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=459537206204216&id=100064438219164