นายสุภชัย  อุดคำ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ตัวอย่างสุจริต ระดับดีมาก ในโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ปี 2565 พร้อมรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท จากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น B1 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ที่มา: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/polscicmu/posts/pfbid034iiLtev9NQADvtHEjKxnizAmMx68SN5nj876jkv5FnfHoVN6Vb3KxiePLpdwDPe3l