เป้าหมาย 11
Card image cap
ลูกช้าง มช. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเป็นศูนย์

(Carbon Neutral Event) “ขยะของใคร คนนั้นรับผิดชอบ”

รายละเอียด