ช่องทางติดต่อองค์กรนักศึกษาในสังกัดองค์การนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ & สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่องทางการติดต่อสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพจชมรมในฝ่ายวิชาการ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย

ชมรมในฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพจชมรมในฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย

ชมรมในฝ่ายจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพจชมรมในฝ่ายจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย

ชมรมในฝ่ายกีฬา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพจชมรมในฝ่ายกีฬา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละชมรมได้ ในวิดีโอแนะนำชมรมกีฬาได้ที่ >>> /www.facebook.com/watch/?v=1991703717519570 <<<
หมายเหตุ – ผู้รับผิดชอบชมรมกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางภาณุมาศ สิงห์ทองวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 053-943062

โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นทางกีฬาระดับชาติ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) และโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา

  • นักเรียนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในโครงการฯ ดังกล่าว สามารถเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติ ในเว็บไซด์ของสำนักทะเบียน www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การให้ทันสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา และรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา drive.google.com/file/d/1qFFTup2dROzaTH2cR8dMiq-jkoFRdi0k/view?usp=sharing
หมายเหตุ – ผู้รับผิดชอบโครงการกีฬาฯ นายษฐา รัตนนุสรณ์สกุล หมายเลขโทรศัพท์ 053-943063

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้ในสถานที่ ออกกำลังกายของมหาวิทยาลัย โดยมีวิดีโอแนะนำสถานที่ออกกำลังกาย ที่ >>> facebook.com/watch/?v=2012473332109275 <<< และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังสามารถยืมอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้ ณ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
หมายเหตุ – ผู้รับผิดชอบการยืมอุปกรณ์กีฬา การขอใช้สถานที่กีฬา นายนิคม ชัยชาญ หมายเลขโทรศัพท์ 053-94-3058