สถานที่กีฬา

สถานที่กีฬา ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. สนามรักบี้ฟุตบอล

เวลาการเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 22.00 น.
รายละเอียดการบริการ : การออกกำลังเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน
พิกัด GPS :
** การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน ก่อนการเข้าใช้งานกรุณาติดต่องานกีฬา

2. สนามวอลเลย์บอล(กลางแจ้ง)

เวลาการเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 22.00 น.
รายละเอียดการบริการ : การออกกำลังเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน
พิกัด GPS :
** การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน ก่อนการเข้าใช้งานกรุณาติดต่องานกีฬา

3. สนามเซปักตะกร้อ

เวลาการเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 22.00 น.
รายละเอียดการบริการ : การออกกำลังเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน
พิกัด GPS :
** การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน ก่อนการเข้าใช้งานกรุณาติดต่องานกีฬา

4. สนามฟุตซอล (กลางแจ้ง)

เวลาการเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 22.00 น.
รายละเอียดการบริการ : การออกกำลังเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน
พิกัด GPS :
** การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน ก่อนการเข้าใช้งานกรุณาติดต่องานกีฬา

5. สนามเทนนิส

เวลาการเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 22.00 น.
รายละเอียดการบริการ : การออกกำลังเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน
พิกัด GPS :
** การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน ก่อนการเข้าใช้งานกรุณาติดต่องานกีฬา

6. สนามวอลเลย์บอลชายหาด

เวลาการเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 22.00 น.
รายละเอียดการบริการ : การออกกำลังเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน
พิกัด GPS :
** การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน ก่อนการเข้าใช้งานกรุณาติดต่องานกีฬา

7. สนามเปตอง

เวลาการเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 22.00 น.
รายละเอียดการบริการ : การออกกำลังเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน
พิกัด GPS :
** การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน ก่อนการเข้าใช้งานกรุณาติดต่องานกีฬา

8. สนามบาสเกตบอล(กลางแจ้ง)

เวลาการเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 22.00 น.
รายละเอียดการบริการ : การออกกำลังเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน
พิกัด GPS :
** การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน ก่อนการเข้าใช้งานกรุณาติดต่องานกีฬา

9. สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์

เวลาการเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 22.00 น.
รายละเอียดการบริการ : การออกกำลังเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน
พิกัด GPS :
** การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน ก่อนการเข้าใช้งานกรุณาติดต่องานกีฬา

10. สนามกีฬากลาง (ปิดปรับปรุง!)

เวลาการเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 22.00 น.
รายละเอียดการบริการ : การออกกำลังเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน
พิกัด GPS :
** การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน ก่อนการเข้าใช้งานกรุณาติดต่องานกีฬา

12. อาคารพลศึกษา 1

เวลาการเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 22.00 น.
รายละเอียดการบริการ : การออกกำลังเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน
พิกัด GPS :
** การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน ก่อนการเข้าใช้งานกรุณาติดต่องานกีฬา

13. อาคารพลศึกษา 2

เวลาการเปิดให้บริการ :
เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 22.00 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 12.00 ถึง 22.00 น.
รายละเอียดการบริการ : ภายในมีสนามแบตมินตัน 6 สนาม/ โต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส 8 โต๊ะ/สนามมวย 1 สนาม เพื่อการออกกำลังเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน
พิกัด GPS :
** การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน ก่อนการเข้าใช้งานกรุณาติดต่องานกีฬา

14. สนามยิงธนู

เวลาการเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 22.00 น.
รายละเอียดการบริการ : การออกกำลังเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน
พิกัด GPS :
** การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน ก่อนการเข้าใช้งานกรุณาติดต่องานกีฬา

15. สนามกีฬาอเนกประสงค์ หน้าหอพัก 40 ปี

เวลาการเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 22.00 น.
รายละเอียดการบริการ : การออกกำลังเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน
พิกัด GPS :
** การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน ก่อนการเข้าใช้งานกรุณาติดต่องานกีฬา

16. สนามฮ้อกกี้

เวลาการเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 22.00 น.
รายละเอียดการบริการ : การออกกำลังเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน
พิกัด GPS :
** การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน ก่อนการเข้าใช้งานกรุณาติดต่องานกีฬา

17. สนามฟุตบอล 2

เวลาการเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 22.00 น.
รายละเอียดการบริการ : การออกกำลังเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน
พิกัด GPS :
** การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน ก่อนการเข้าใช้งานกรุณาติดต่องานกีฬา

18. สนามซอฟท์บอล

เวลาการเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 22.00 น.
รายละเอียดการบริการ : การออกกำลังเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน
พิกัด GPS :
** การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน ก่อนการเข้าใช้งานกรุณาติดต่องานกีฬา

19. อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ

เวลาการเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 ถึง 22.00 น.
รายละเอียดการบริการ : การออกกำลังเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน
พิกัด GPS :
** การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน ก่อนการเข้าใช้งานกรุณาติดต่องานกีฬา

20. สนามกีฬาอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ

เวลาการเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 22.00 น.
รายละเอียดการบริการ : การออกกำลังเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน
พิกัด GPS :
** การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขัน การเรียนการสอน ก่อนการเข้าใช้งานกรุณาติดต่องานกีฬา

21. CMU Fitness by Playground

เวลาการเปิดให้บริการ :
เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 22.00 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 12.00 ถึง 22.00 น.
รายละเอียดการบริการ : การออกกำลังเพื่อสุขภาพ
ช่องทางติดต่อ : https://www.facebook.com/cmufitness
พิกัด GPS :
** การเข้าใช้งานมีอัตราค่าธรรมเนียม ก่อนเข้าใช้งานกรุณาติดต่อผู้ให้บริการงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Facebook Page : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-943063 หรือ 053-943059