บริการสุขภาพ

1. สิทธิพิเศษการได้รับบริการจากสถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับสิทธิในการย้ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) มาสังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ (โรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ซึ่งโดยปกติไม่เปิดรับการย้ายสิทธิให้ประชาชนทั่วไป เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะนักศึกษาเท่านั้น และหากมีค่าใช้จ่ายเกินสิทธิจากสิทธิหลักมหาวิทยาลัยสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน คนละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา

2. คลินิกพิเศษสำหรับนักศึกษา คลินิกศูนย์สุขภาพ มช. (ไผ่ล้อม) ที่อยู่ภายใต้การดูแลจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่ให้บริการตรวจโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง การฉีดวัคซีน และการขอใบรับรองแพทย์

3. ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บางกรณีนักศึกษาสามารถรับบริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

4. เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ รับยาได้ฟรี ณ ร้านยาพฤฒพลัง ที่ให้บริการโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสิทธิได้รับส่วนลดค่ายาทุกร้านขายยาในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. ระบบให้บริการรักษาโรคโควิด-19 ผ่านทางโทรศัพท์ นักศึกษาไม่ต้องไปรอตรวจให้เสียเวลา เพียงรอรับการติดต่อจากบุคลากรทางการแพทย์และมารับยาที่จุดให้บริการ รวมถึงสามารถดาวน์โหลดเอกสารแจ้งการติดเชื้อเพื่อใช้ในการประกอบการลาเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลิงก์ระบบให้บริการ https://covid.scmc.cmu.ac.th

สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะที่ facbook page กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 - Student Development Division of CMU หรือที่ 053-943-047