งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว

Student Internationalization and Counseling Services

"Happy Healthy Harmony"

ภารกิจ

1. ส่งเสริมการมีงานทำ

เป็นช่องทางในการให้นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ได้ค้นหาตำแหน่งงานที่ตรงกับความต้องการ ทั้งแบบ part-time และ full-time

2. ส่งเสริม ป้องกันและดูแลสุขภาพจิต

ให้บริการคัดกรองสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา ด้วยระบบการนัดหมายที่สะดวก และการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและ Soft Skills ต่างๆ

3. พัฒนานักศึกษาสู่สากล

สร้างบรรยากาศ ความเป็นนานาชาติ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ติดต่อเรา

งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 1 อาคารยุทธศาสตร์ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ส่งเสริมการมีงานทำ

โทรศัพท์: 053-943034

ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

โทรศัพท์: 053-944988, 097-9248000

พัฒนานักศึกษาสู่สากล

โทรศัพท์: 053-943043