ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา

ที่อยู่ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-943039
โทรสาร : 053-943070
อีเมล์ : sddcmu@gmail.com

แผนที่