โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตพิเศษ มก. และ มช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาร่วมพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มข. - มช.) ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ ครั้งแรกกับกิจกรรม ART for FRIENDS (โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตพิเศษ มก. และ มช.) เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

×