เข้าร่วมรับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นางสาวอภิชญา ปริศนานันทกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ และนายวรภพ สมอดี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมรับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์

×