จะกลับบ้านหรือไปเที่ยวภายในประเทศไม่ต้องกังวล "เรื่องการรักษาพยาบาล"

ปิดเทอมนี้ จะกลับบ้านหรือไปเที่ยวภายในประเทศ ไม่ต้องกังวลเรื่องการรักษาพยาบาล หากเจ็บป่วย โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว
นักศึกษาที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (หรือสิทธิ 30 บาท) สามารถไปรับบริการนอกหน่วยบริการประจำของตนหรือนอกหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายได้ในกรณีที่มีเหตุอันควร
กรณีที่มีเหตุอันควร หมายถึงการไปรับบริการโดยไม่ได้มีการนัดหมายมาก่อน หรือไม่ใช่การส่งต่อไปรับบริการ เช่น การรับยา กรณีเป็นผู้ป่วยที่ต้องทานยาต่อเนื่องแล้วยาหมดในระหว่างเดินทางไปต่างพื้นที่ สามารถมาขอรับยาที่หน่วยบริการที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาประจำได้
นอกจากนี้ ยังมีกรณีทำแผลและรับวัคซีน เช่น กรณีเดินทางไปต่างพื้นที่แต่ต้องทำแผลต่อเนื่องทุก 2-3 วัน หรือถูกสุนัขกัด ต้องฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้ครบและมีเหตุต้องเดินทางไปต่างพื้นที่ ก็ไปทำแผลหรือวัคซีนในหน่วยบริการอื่นได้
เช่นเดียวกับกรณีเจ็บป่วย เช่น ปวดศีรษะ ไข้หวัด ปวดท้อง เคืองตา ฯลฯ หรือกรณีไปต่างพื้นที่แล้วปวดฟัน ก็สามารถไปรับบริการทันตกรรมพื้นฐาน ถอนฟัน อุดฟัน ในหน่วยบริการนอกพื้นที่ได้
ขั้นตอนการรับบริการ
1. ยืนยันตัวตนก่อนรับบริการ โดยใช้บัตรประชาชน หรือ เข้าไปที่เมนู "ขอรหัสเข้ารับบริการ" ในแอปพลิเคชันไลน์ สปสช.
2. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso แล้วสแกน QR code ที่หน่วยบริการจัดไว้ให้
3. ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน สปสช. เลือกเมนู สแกนรับบริการ เมื่อยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถเข้ารับบริการตามที่กล่าวข้างต้นได้เลย
ที่มา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.nhso.go.th/news/3977

×