ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2566

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับปริญญาตรีได้รับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จำนวน 4 ทุน มูลค่าทุนละ 40,000 บาท

×