รับสมัครทุนการศึกษา มช. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 66... ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2567
กรอกแบบฟอร์มสมัครทุนการศึกษา ทางลิงก์ htps://sis.cmu.ac.th/scholarship
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 12 เมษายน 2567
รายละเอียดการสมัครทุนฯ เพิ่มเติมทางลิงก์ https://cmu.to/sch2-67

×