การฝึกว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและหลักการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยทางน้ำเบื้องต้น ประจำปี 2567

ขอเชิญชวนนักศึกษา มช. บุคลากร มช. และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฝึกว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและหลักการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยทางน้ำเบื้องต้น ประจำปี 2567"
ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2567
สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567
https://cmu.to/zKb77

×