ซื้อมาไม่ได้ใส่ยังใหม่อยู่เลย

ซื้อมาไม่ได้ใส่ยังใหม่อยู่เลย
รับบริจาคชุดนักศึกษาสภาพดีใช้งานต่อได้ โดยบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิเศษ! นศ.มช ที่กู้กยศ. บริจาคที่ศูนย์ One Stop Service "ตี๋เดียวฮู้เรื่อง" แล้ว แสกน QR Code จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 3 ชั่วโมง
1 คน 1 สิทธิ เท่านั้น
เสื้อผ้าจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานต่อได้ ทีม G2G จะทำความสะอาดก่อนส่งต่อให้น้องๆ นศ.มช. ต่อไป
ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยตัวเรา

×