สำนักหอสมุดและกินในมอ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

สอบปลายภาคกลับมาอีกครั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการเตรียมตัวสอบ เราจึงเปิดให้บริการ "สำนักหอสมุด" และ "กินในมอ" ตลอด 24 ชั่วโมง โดย
- สำนักหอสมุด เปิดวันที่ 4-22 มีนาคม 2567
- กินในมอ เปิดวันที่ 11-24 มีนาคม 2567

×