มช. แจกหน้ากากอนามัย สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มช.

มช. แจกหน้ากากอนามัย สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มช. เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจาก PM2.5
สามารถรับหน้ากากอนามัยได้ คนละ 1 แพ็ค (มี 6 ชิ้น) โดยกดรับที่ปุ่ม Service "CMU Mask" ใน CMU Mobile
วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2567 รับได้ที่: ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Food Center วันที่ 4 - 22 มีนาคม 2567 รับได้ที่:

  •  งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของแต่ละคณะ หรือที่ส่วนงานกำหนด
  •  สำนักหอสมุด
  •  SD One Stop Service "ตี๋เดียวฮู้เรื่อง"
  •  กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1
  •  อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 1

×