ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา (Knowledge Sharing Activities)

×