ประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567

×