มอบรางวัลนักกีฬา "นนทรีเกมส์ 2567"

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเสื้อให้แก่นักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายและฝ่ายหญิง มอบเงินรางวัลทีมกีฬาดีเด่น มอบเงินรางวัลชมรมกีฬาดีเด่น และมอบเงินสนับสนุนนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567" ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และกล่าวขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุน สำหรับผลงานของทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

×