ให้นักศึกษาติดตามรายละเอียดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทาง Facebook FanPage กยศ.มช.   

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

กยศ.204 แบบรายงานสถานภาพ (ขอผ่อนผันชำระเงินเนื่องยังศึกษาอยู่ในระดับ ป.ตรี มช.)
กยศ.108 แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืม (แจ้งเปลี่ยนชื่อ,สกุล ที่อยู่ใหม่, บัญชีใหม่)
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ชั่วโมงสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง/ปีการศึกษา2565
คู่มือการใช้งานระบบบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (CMU SIS)
ประกาศชั่วโมงสาธารณประโยชน์ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อเรา

นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ชั้น 1 (ซอยข้างไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) หมายเลขโทรศัพท์ 053-941360 หรือ ติดตามการประชาสัมพันธ์จากเพจ facebook งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา