คุณนุกูล วิไลรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการภาค คุณกิตติ์ ตรัยรัตนากร ผู้จัดการสาขา และคุณอำภา ใจเสริฐ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,528,341.60 บาท

ณ ห้องรับรองหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย