เรียนดี

รายชื่อทุนส่วนกลาง จำนวนทุน มูลค่าทุน ประเภททุน แหล่งงบ
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาต่อในประเทศ รุ่นที่ 4 7 907,800 ต่อเนื่อง เงินทุนบริจาค
โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต 25 1,250,000 ต่อเนื่อง เงินทุนภายนอก
ธนาคารแห่งประเทศไทย 4 175,000 ต่อเนื่อง เงินทุนบริจาค
ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด รุ่นที่ 1 1 21,000 ต่อเนื่อง  เงินทุนบริจาค
ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด รุ่นที่ 2 16 336,000 ต่อเนื่อง เงินทุนบริจาค

โควิด-19

รายชื่อทุนส่วนกลาง จำนวนทุน มูลค่าทุน ประเภททุน แหล่งงบ
ทุนช่วยเหลือพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม ชัยทอง 63 63,000 เฉพาะปี เงินทุนบริจาค

กิจกรรม

รายชื่อทุนส่วนกลาง จำนวนทุน มูลค่าทุน ประเภททุน แหล่งงบ
ทุนเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 20 300,000 เฉพาะปี เงินทุนมหาวิทยาลัย
ทุนเศรษฐกิจพอเพียง 6 812,000 ต่อเนื่อง  เงินทุนภายนอก

กีฬา

รายชื่อทุนส่วนกลาง จำนวนทุน มูลค่าทุน ประเภททุน แหล่งงบ
ทุนสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคการศึกษาที่ 1)  121  1,702,680  ต่อเนื่อง  เงินทุนมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคการศึกษาที่ 2)  120  1,444,340 ต่อเนื่อง เงินทุนมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคการศึกษาที่ 3)   36 217,000 ต่อเนื่อง เงินทุนมหาวิทยาลัย

ขาดแคลน

รายชื่อทุนส่วนกลาง จำนวนทุน มูลค่าทุน ประเภททุน แหล่งงบ
เครือเจริญโภคภัณฑ์  8 240,000 ต่อเนื่อง  เงินทุนภายนอก
เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  1 20,000  เฉพาะปี  เงินทุนภายนอก
โครงการบัณฑิตคืนถิ่น มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  14 840,000 ต่อเนื่อง เงินทุนภายนอก
ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง  8 240,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนบริจาค
กองทุนการศึกษาในโอกาส 40 ปี มช. (กองทุนย่อย เอ็ดเวิร์ด วอลเลอร์)  2 30,000  เฉพาะปี  เงินทุนดอกผล
กองทุนพี่ช่วยน้องศิษย์เก่า มช.09  1 15,000  เฉพาะปี  เงินทุนดอกผล
กองทุนมูลนิธิเลนำคิน (ก่อตั้งโดย บริษัท ยิบอินซอย จำกัด)  1 20,000  เฉพาะปี  เงินทุนดอกผล
กองทุนอาจารย์อัญชลี สุสายัณห์  1 15,000  เฉพาะปี  เงินทุนดอกผล
คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 200,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนบริจาค
คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  35 600,000  เฉพาะปี  เงินทุนบริจาค
คุณเดวิด รัสเซล  2 30,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนบริจาค
คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม  1 20,000  เฉพาะปี  เงินทุนบริจาค
ทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  99  990,000  เฉพาะปี  เงินทุนบริจาค
ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์  3   75,000 ต่อเนื่อง  เงินทุนภายนอก
ทุนพระราชทานโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ  16,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนภายนอก
ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน สภาสังคมเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  3 19,500  ต่อเนื่อง  เงินทุนภายนอก
ทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  45 1,181,706  เฉพาะปี  เงินทุนมหาวิทยาลัย
ทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  49 1,303,210  เฉพาะปี เงินทุนมหาวิทยาลัย
ทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563  1 10,050  เฉพาะปี เงินทุนมหาวิทยาลัย
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน  6 240,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนบริจาค
บริษัท เทวรายา จำกัด  5 25,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนบริจาค
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด  2 30,000  เฉพาะปี  เงินทุนบริจาค
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  2 60,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนบริจาค
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด 5 200,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนบริจาค
บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด  1 40,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนบริจาค
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  32 480,000  เฉพาะปี เงินทุนบริจาค
บุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา  15  375,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนบริจาค
ผศ.บุญถิ่น อินดาฤทธิ์  2 50,000  เฉพาะปี  เงินทุนบริจาค
พลตรีเจ้าราชบุตร ณ เชียงใหม่  2 30,000  เฉพาะปี  เงินทุนดอกผล
พลตำรวจโทวุฒิ วิทิตานนท์  20,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนบริจาค
พี่ 152 ส่งน้องเรียน 1 50,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนบริจาค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เงินทุนการศึกษารวม) 17 255,000  เฉพาะปี  เงินทุนมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการอุดหนุนทุนการศึกษา)  107 2,180,000  เฉพาะปี  เงินทุนมหาวิทยาลัย
มูลนิธิ Blooming Juniper 50 985,000  เฉพาะปี เงินทุนบริจาค
มูลนิธิโอยัง-บางกอกโพสต์  6 440,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนภายนอก
มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์  18 714,355  ต่อเนื่อง  เงินทุนภายนอก
มูลนิธิชวน รัตนรักษ์  5 293,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนบริจาค
มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) 8 89,500  ต่อเนื่อง  เงินทุนภายนอก
มูลนิธิชิน โสภณพนิช  4 60,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนบริจาค
มูลนิธิทาคาฮาชิ  4 120,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนภายนอก
มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล 8 120,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนภายนอก
มูลนิธินายริ้ว-นางหล้า-นางคาง้อ ศักดาทร 2 30,000  เฉพาะปี  เงินทุนดอกผล
มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  8 320,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนภายนอก
มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ 1 20,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนบริจาค
มูลนิธิบางกอกโพสต์  3 160,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนภายนอก
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 3 24,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนภายนอก
มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 42 42  840,000 เฉพาะปี  เงินทุนบริจาค
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 4 74,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนภายนอก
มูลนิธิศรีวิสารวาจา 7 140,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนภายนอก
รายชื่อทุนส่วนกลาง  จำนวนทุน  มูลค่าทุน  ประเภททุน แหล่งงบ
มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร 1 20,000 ต่อเนื่อง  เงินทุนภายนอก
มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร 1 20,000 เฉพาะปี  เงินทุนภายนอก
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 3 90,000 ต่อเนื่อง เงินทุนภายนอก
มูลนิธิอื้อจือเหลียง 2 30,000 ต่อเนื่อง เงินทุนบริจาค
วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษา และสังคม 136 2,600,000 เฉพาะปี เงินทุนบริจาค
สมเด็จพระสังฆราช 2 35,000 เฉพาะปี เงินทุนบริจาค
สมาคมเพื่อนชุมชน 1 70,000 ต่อเนื่อง เงินทุนบริจาค
สยามสไมล์ 6 90,000 ต่อเนื่อง เงินทุนภายนอก
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 120,000 เฉพาะปี เงินทุนบริจาค
หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ 21 810,000 ต่อเนื่อง เงินทุนบริจาค
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 5 125,000 ต่อเนื่อง เงินทุนบริจาค

ชายแดนใต้

รายชื่อทุนส่วนกลาง  จำนวนทุน  มูลค่าทุน  ประเภททุน แหล่งงบ
โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐ  3 110,000 ต่อเนื่อง เงินทุนภายนอก
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7 280,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนบริจาค
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 27,500 ต่อเนื่อง เงินทุนบริจาค

ชายขอบ

รายชื่อทุนส่วนกลาง จำนวนทุน มูลค่าทุน ประเภททุน แหล่งงบ
โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  73 2,190,000  ต่อเนื่อง เงินทุนบริจาค
กองทุนการศึกษาวอร์ริคเพื่อนักเรียนชาวเขา  1 23,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนภายนอก
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ โครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 18 1,115,000 ต่อเนื่อง เงินทุนบริจาค
มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 40,000  เฉพาะปี  เงินทุนบริจาค
มูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา  1 21,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนบริจาค

ทุนทำงาน

รายชื่อทุนส่วนกลาง จำนวนทุน มูลค่าทุน ประเภททุน แหล่งงบ
ทุนทำงานสำหรับนักศึกษาที่ช่วยทำงานมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาที่ไม่มีชั่วโมงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1   30 48,200  เฉพาะปี  เงินทุนมหาวิทยาลัย
ทุนทำงานสำหรับนักศึกษาที่ช่วยทำงานมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาที่ไม่มีชั่วโมงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 35 145,420   เฉพาะปี เงินทุนมหาวิทยาลัย

ทุพพลภาพ

รายชื่อทุนส่วนกลาง จำนวนทุน มูลค่าทุน ประเภททุน แหล่งงบ
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาค 1/2563 58 708,500  ต่อเนื่อง เงินทุนมหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาค 2/2563 56 684,000   ต่อเนื่อง เงินทุนมหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาค 3/2563  29   121,750  ต่อเนื่อง เงินทุนมหาวิทยาลัย
มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 160,000  เฉพาะปี  เงินทุนบริจาค

มุสลิม

รายชื่อทุนส่วนกลาง จำนวนทุน มูลค่าทุน ประเภททุน แหล่งงบ
ดร.มาหมุด กาซิม 2 40,000 เฉพาะปี เงินทุนดอกผล

ลักษณะอื่น

รายชื่อทุนส่วนกลาง จำนวนทุน มูลค่าทุน ประเภททุน แหล่งงบ
เฉลิมราชกุมารี  3 165,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนบริจาค
ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.  17  NA  ต่อเนื่อง  เงินทุนภายนอก
ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. สำหรับนักเรียนทุนสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  2 24,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนภายนอก
ธนาคารไทยพาณิชย์  30,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนภายนอก
บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด  211,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนบริจาค
มูลนิธิเขื่อนยันฮี  1 20,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนภายนอก
มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย  1 50,000  ต่อเนื่อง  เงินทุนบริจาค