พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่