ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการเปิดพื้นที่ให้บริการร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่