เด็กพิการเรียนไหนดี’64 ตอน “ปั้นฝันเป็นตัว” @เชียงใหม่