รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ สกุลช่างสัจจะทัย อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมบุญสม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่