รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินทุนการศึกษาคุณศรีแพร ทิตาวงศ์ จำนวน 5,000 บาท โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาดังกล่าว เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ณ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา