ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

หาก น.ศ./บุคลากร มช. ท่านใดอยู่ใน timeline วันที่ 31 ธ.ค. 63 – 1 ม.ค. และ 3 ม.ค. 64 ให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน วันอื่นๆ และ 1 ม.ค. 64 ที่ห้างสรรพสินค้า ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

และกรอกข้อมูล ที่ลิงก์ https://cmu.to/ReportCoV19 หากมีอาการผิดปกติโทร 090-892-5623 หรือ 064-174-6183

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่