ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

หากนักศึกษา/บุคลากร ประเมินตนเองแล้วพบว่ามีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 หรือไปยังสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ตาม timeline ที่แนบมานี้ ให้กรอกข้อมูลตามลิ้งค์นี้ https://cmu.to/ReportCoV19 

และสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด พร้อมกักตัวเป็นเวลา 14 วัน