รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี ร่วมต้อนรับคณะดูงานโครงการศึกษาดูงานด้านกิจกรรมของนักศึกษาองค์กรนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ณ ห้องประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา อ.มช. วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.