มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำนวน 10,000 ชิ้น ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.