ข่าวผู้บริหาร

มอบทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ และทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564

มีนาคม 22nd, 2021|0 Comments

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำภาคการศึกษา ที่ 2 [...]

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2564

มีนาคม 17th, 2021|0 Comments

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2564 [...]

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติสำหรับการดูแลนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 11 มีนาคม 2564

มีนาคม 12th, 2021|0 Comments

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติสำหรับการดูแลนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [...]

ข่าวประชุมสัมมนา/กิจกรรม

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา มช.

พฤศจิกายน 30th, 2021|0 Comments

คุณนุกูล วิไลรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการภาค คุณกิตติ์ ตรัยรัตนากร ผู้จัดการสาขา และคุณอำภา ใจเสริฐ [...]

โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564 และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน

กรกฎาคม 23rd, 2021|0 Comments

โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564 และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ในวันที่ 17 กันยายน 2564 [...]

ข่าวกิจกรรมทั่วไป/กิจกรรมนักศึกษา

รับมอบเงินทุนการศึกษากองทุน “คุณพ่อเฉลียว – คุณแม่สุพินดา เอื้อพันธเศรษฐ” จำนวน 100,000 บาท

มิถุนายน 9th, 2022|0 Comments

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินทุนการศึกษากองทุน “คุณพ่อเฉลียว – คุณแม่สุพินดา [...]

พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร” ประจำปีการศึกษา 2564

พฤษภาคม 3rd, 2022|0 Comments

พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร” ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/de34771a-5721-42b2-85d2-acc38f26a2a5?fbclid=IwAR2_qBG4dzifQTnzdpF-ke76n4JnDFxcf8DQnYUV8mzR1IFM9TF9dStdIuo [...]

ข่าวประกาศ

หยุดสงกรานต์เดินทางออกต่างจังหวัด กรุณากรอกแบบสำรวจการเดินทางของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมษายน 1st, 2021|0 Comments

หยุดสงกรานต์เดินทางออกต่างจังหวัด กรุณากรอกแบบสำรวจการเดินทางของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ https://cmu.to/ReportCoV19HD

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2563

มีนาคม 15th, 2021|0 Comments

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีนาคม 4th, 2021|0 Comments

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 และแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง